Imię: Gersz Wolf Nazwisko: Bitter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gersz Wolf
  • Bitter
  • 1903
  • mieszkał w Tarczynie k. Grójca, w 1941 roku przesiedlony z rodziną do getta warszawskiego, pracował na placówce na Bielanach [?], skoszarowany na placówce w czasie I akcji, w chwili wybuchu powstania w getcie wywieziony na Majdanek, więzień w Skarżysku, Częstochowie, Buchenwaldu; autor relacji 301-5584

  • bogaci
  • jest także autorem relacji po żydowsku: III1ż2, 301-2584 - jako Hersz Biter