Imię: Nieznane Nazwisko: Bischoff

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bischoff
  • "oficer SS, przełożony K. Batza w warszawskim gestapo, ale podległy mu w hierarchii partyjnej; podczas pobytu Batza w Berlinie anulował jego rozkaz o utworzeniu getta (listopad 1939)"

  • Niemcy
  • 81