Imię: Luba Nazwisko: Birnowa

 • NIE
 • Kobieta
 • Luba
 • Birnowa
 • Fernsterblau
 • Kurek
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Kraków
 • Warszawa
 • Żyd
 • rozpoznanie
 • Ukrywała się z synem w Warszawie na aryjskich papierach. Gdy koledzy jej syna, Jerzy i Natan Grossowie, odnaleźli ich przez biuro meldunkowe, przeraziła się, i postanowiła natychmiast zmienić mieszkanie.
  Później, dzięki swoim kontaktom z podziemnym Bundem, załatwiła dla Jerzego, Natana i ich matki zapomogę - po 500 zł miesięcznie.
  Jej ukochany syn został zabrany w ulicznej łapance i zginął w Oświęcimiu.
  Po wojnie wyjechała do Izraela.

 • mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi, znajomi
 • s.314-315, 369-371