Imię: J. Nazwisko: Birnbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.
  • Birnbaum
  • Firma przy Nalewki 5, sprzedał Niemcom przez Transferstelle 33 piłki skórzane i 7 tuzinów fajek.

  • handel
  • przed czerwcem 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 6]