Imię: Herzel Hersze Nazwisko: Birnbaum [Birenbaum]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Herzel Hersze
 • Birnbaum [Birenbaum]
 • Iwanowski
 • 1944-08
 • Warszawa - zabity w powstaniu
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Bydgoszcz
 • Warszawa
 • Żyd
 • Przedsiębiorca. Przed wojną mieszkał z rodziną w Bydgoszczy, samym wybuchem wojny przyjechali do Warszawy, zamieszkali z matką żony. Dom znalazł się na terenie getta. Przed powstaniem w getcie wyszedł z żoną i córką z getta, ukrywali się po aryjskiej stronie na fałszywych papierach Zginął w powstaniu warszawskim, rozstrzelany jako Polak.

 • powstanie warszawskie, w getcie
 • śmierć
 • z papierami aryjskimi
 • W 1939 r. Ministerstwo Rolnictwa i reform Rolnych mieściło się w Pałacu Prymasowskim, na ul. Senatorskiej róg Koziej. Budynek został zniszczony w 1939 r.