Imię: Nieznane Nazwisko: Birenbaum

  • TAK
  • Birenbaum
  • mąż, żona i córka mająca około 16 lat mieszkali z Henrykiem G. i jego żoną oraz jeszcze jedną rodziną po 11 września 1942 do drugiej połowy listopada 1942 roku

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 10