Imię: Estera Gitla Nazwisko: Bigielman

  • TAK
  • Kobieta
  • Estera Gitla
  • Bigielman
  • Żona właściciela piekarni. Razem z siostrą męża Zofią Zylberbardt mieszkają w domu położonym napryeciw Sądów (tam wojskowy hotel wypoczynkowy). Flirtują z żołnierzami, spotykają się z nimi po godz. policyjnej, dostają podarunki.-czerw.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 46]