Imię: nieznane Nazwisko: Bierżanowa

  • NIE
  • nieznane
  • Bierżanowa
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Marymont
  • nieznany
  • Polak
  • Przyjęła na swój strych Henryka Grunszpana (Franciszek Dembowski).