Imię: Nieznane Nazwisko: Biderman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Biderman
  • inspektor na poczcie żydowskiej, nie przykładał się do pracy

  • poczta
  • Truskier, Judyta, relacja 301-4492