Imię: Chaja Nazwisko: Biderman

  • TAK
  • Kobieta
  • Chaja
  • Biderman
  • lat 24, złapana po str. aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]