Imię: Icyk Kopel Nazwisko: Białystok

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Icyk Kopel
 • Białystok
 • 1896-04-03
 • Dąbrowa Górnicza
 • Zecer, zam. Świętojerska 28 m 41.

 • rzemieślnicy
 • jego karta informacyjna z Działu Ewidencji Ludności, brak daty. Ale dopisek: w kartotece nie figuruje.

 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 54]