Imię: Janek Nazwisko: Biały

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janek
  • Biały
  • 1943
  • Warszawa
  • w powstaniu dowodził grupą PPRu w getcie centralnym. Grupa Janka Białego wyszła z getta kanałami 10 maja i przyłączyła się do partyzantów polskich. Cała grupa, 10 bojowców, została przez tychże partyzantów zamordowana

  • bogaci
  • 226