Imię: Ryszard Nazwisko: Białous

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Ryszard
 • Białous
 • 1914-04-04
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Milanówek
 • wieś Brzozówka
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • rozpoznanie
 • Ryszard Białous ożenił się z Krystyną z domu Błońską. Mieszkali w Milanówku. Odstąpili swój dom Marcelemu i Jadwidze Handelsmanom, a sami przenieśli się na wieś Brzozówka, do Antoniny i Witolda Gorskich. Ryszard Białous był w AK, zajmował się m.in. zdobywaniem broni, brał udział w akcjach AK. Nosił pseudonim *Jerzy*, w czasie powstania warszawskiego był dowódca w batalionie *Zośka*. Po wojnie wyjechał do Argentyny.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, poza Warszawą, znajomi