Imię: Nieznane Nazwisko: Bialer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bialer
  • Przywódca religijnych syjonistów w Łodzi, urzędnik 13-tki. -stycz. 41

  • kolaboracja, działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 44]