Imię: Malka (Janina) Nazwisko: Bermann

 • NIE
 • Kobieta
 • Malka (Janina)
 • Bermann
 • Jonas
 • Maria Zieleniecka
 • 1921-03-03
 • Grodno
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Grodno, ul. Moskowa
 • Białystok, Warszawa, Wrocław, Paryż
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie
 • Ojciec Malki Bermann jest garbarzem, rodzina jest świecka, ale tradycyjna. Dzieci chodzą do polskich szkół. Malka zdaje maturę po zajęciu Grodna przez Rosjan. Po wejściu Niemców rodzina jest w getcie. 11 lutego 1943 Malka wychodzi z getta dwa dni przed jego likwidacją, ukrywa się w Kuźnicy. Znajomi wyrabiają jej aryjskie dokumenty. Na skutek podejrzliwości sąsiadów Malka musi wyjechać do Białegostoku, dociera do niej młodszy brat, który ginie po denuncjacji, latem 1943. Dzięki pomocy znajomej Żydówki Malka wyjeżdża do Warszawy. Dawna nauczycielka wciąga ja do współpracy z AK. Pracuje w fabryce amunicji. W czasie powstania warszawskiego zostaje zesłana do obozu pracy we Wrocławiu. W 1945 pracownicy są deportowani do Niemiec. Po wyzwoleniu Malka odnajduje brata i na krótko wraca do Polski. Wyjeżdża na wcześniej przyznane leczenie w szwajcarskim sanatorium, gdzie poznaje przyszłego męża. Kończy studia lingwistyczne, osiada z mężem w Paryżu. Pracuje m.in. w Światowym Kongresie Żydów, ma syna.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, praca, znajomi
 • str. 31 - 32