Imię: Jakub Nazwisko: Berman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Berman
  • Objął Wydz. Składek Gminy [Wydz. Finansowy??]. Były długoletni członek Rady CZK i dyr. Banku Powszechnego Zrzeszenia Kupców i Przemysłowców.B. w wyniku tej działalności sam zbankrutował. Bez żadnego wykształcenia, wszystko opiera się u niego na protekcji. Przed wojną właściciel domu. W 39 lub 40r. mieszka przy Elektoralnej 31.

  • Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 49,, 51]