Imię: Fajga Nazwisko: Berman

  • TAK
  • Kobieta
  • Fajga
  • Berman
  • ok. 1932
  • mieszkała na punkcie Dzika3, na pocz. marca 42r. skieroana do szpitala z powodu gruźlicy płuc

  • uchodźcy, dzieci
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]