Imię: Władysław Wolf Nazwisko: Berliński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Władysław Wolf
 • Berliński
 • NN
 • NN
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Warszawa, Hotel Polski, Grochów, Izrael
 • Żyd
 • zły
 • średnie
 • w mieszkaniu
 • inne zagrożenie
 • Mąż Leokadii Berlińskiej. W czasie wojny w getcie warszawskim. Leokadia wychodzi w 1942, Władysław nieco później. Ukrywa się, ale kolejne kryjówki zostają „spalone”. Władysław idzie do Hotelu Polskiego. Z ostatnią grupą przewieziony na Pawiak. Unika egzekucji, kiedy Niemcy dowiadują się, że jest szoferem-mechanikiem. Kierują go do pracy w warsztatach samochodowych Gestapo na Dynasach. Udaje mu się przesłać rodzinie gryps, Leon Bukowiński postanawia mu pomóc w ucieczce. Berliński ucieka, idzie razem z Bukowińskim do jego domu. Tam ukrywa się do wyzwolenia. Po wojnie piastuje wysokie stanowisko w przemyśle włókienniczym; meszka z Leokadią w Łodzi. W 1950 emigrują do Izraela. Utrzymują serdeczne relacje z Bukowińskimi.

 • Hotel Polski, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, praca, znajomi