Imię: Hirsz,Hersz Nazwisko: Berliński (6)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Mężczyzna
 • (1) Hirsz,Hersz , (2) Hersz , (3) Hersz , (4) Hersz , (5) Dawid , (6) Hersz
 • (1) Berliński , (2) Berliński , (3) Berliński , (4) Berliński , (5) Berliński , (6) Berliński
 • (1) Jeleń, (3) Jeleń, Jeleński
 • (1, 2) 1908, (3) 1908 (P.Sz.), (6) ok. 1908
 • (1) VIII-IX 44, (2) 1944, wrzesień, (3, 6) 1944
 • (1, 2) Łódź
 • (1, 2, 3) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Brak informacji
 • (1)

  uczeń chederu i polskiej szkoły podstawowej, aktywista Cukunftu, następnie Poalej Syjon Lewicy. Po wybuchu wojny próbował przedostać się do Warszawy. Aresztowany, uciekł z obozu w Rawie Mazowiekiej, następnie z obozu w Częstochowie. Z Łodzi przedostaje się do strefy sowieckiej, po krótkim czasie wraca do Warszawy. W getcie warszawskim pracuje w fabryce Landaua. Z ramienia Poalej Syjon Lewicy organizuje oddziały ŻOBu. W powstaniu dowodził grupą na terenie szczotkarzy. Wyszedł kanałami 10 maja . Walczył w partyzantce w lasach wyszkowskich. W powstaniu warszawskim był żołnierzem oddziału ŻOBu, zginął na Żoliborzu w sierpniu lub wrześniu 44. 29 kwietnia 45 jego zwłoki zostały przeniesione na cemntarz żydowski

  (2)

  Urodził się w robotniczej rodzinie,na Bałutach. Od wczesnej młodości związał się z Poalej Syjon Lewicą, początkowo w organizacjach młodzieżowych. Był komendantem milicji partyjnej w łódzkiej organizacji. Kiedy wybuchła wojna opuścił Łódź i znalazł się w getcie w-skim gdzie stał się jednym z głównych działaczy w partii.. Został wybrany sekretarzem komitetu partyjnego i kierownikiem podziemnej prasy. Był czynna w antyfaszystowskim bloku.Po pierwszej akcji stał się jednym z najczynniejszych członków żydowskiej organizacji bojowej. Kierował w komendanturze działem planowania.Brał udział w napadzie na bank w getcie by zdobyć pieniądze na zakup broni.W czasie powstania w getcie stał w czołówce oddziału walczącego w partii Poalej Syjon lewica. Po powstaniu przez pewien czas był na aryjskiej stronie i brał udział w pracy konspircyjnej partii. Tam też opisywał swoje przeżycia. Zginął z bronią w rękach podczas powstania w-skiego we wrześniu 1944.

  (3)

  Jeden z "pięcioraczków".Działacz Poalej Syjon-Lewicy. Zginął w Powstaniu Warszawskim. Dowódca jedenj z grup powstańców getta. Zginął po stronie aryjskiej w czasie Powstania Warszawskiego

  (4)

  Berlińskim był członkiem Komendy Głównej ŻOB.

  (5)

  dowódca jednego oddziału ŻZW, ps. Herszek

  (6)

  "jeden ze współorganizatorów i członków sztabu ŻOB, dowódca jednej z grup bojowych Poalej Syjon-Lewicy, walczył w powstaniu w getcie, m.in. na terenie szczotkarzy przy ul. Świętojerskiej, następnie w oddziale partyzanckim im. Obrońców Getta w lasach wyszkowskich; poległ w powstaniu warszawskim na Żoliborzu.

  • (1, 3) bogaci
  • (2, 4, 5, 6) działacze
 • (5)

  Zarski - Zajdler, Władysław, relacja 301-5790

 • (1) 88,89,90,91,96,226, (2) str.194,195, (3) 21, 51, 63, 291, (4) 137, (6) 239