Imię: Hilel Nazwisko: Bergman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hilel
  • Bergman
  • Zam. Lubeckiego 4, mydlarz. Referent 13-tki. Założył Dom Wytwórczo- Handlowy razem z Dawidem Szternfeldem.-stycz. 42

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 41,, 42]