Imię: Adolf Nazwisko: Ben

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf
  • Ben
  • Zam. Ceglana 19, rękawicznik, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 39]