Imię: nn Nazwisko: Bedykier

 • NIE
 • Mężczyzna
 • nn
 • Bedykier
 • Z Warszawy
 • nn
 • Żyd
 • Jeden ze znajomych z rodzinnego miasta Józefa Kolasińskiego, któremu Kolasiński pmagał przemycając żywność do getta.

 • w getcie
 • działania Polaków, gospodarcze, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa