Imię: Tadeusz Nazwisko: Bednarczyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tadeusz
  • Bednarczyk
  • miał kontakty konspiracyjne z pracownikami ZOM, którzy wywozili Żydów z getta

  • Polacy
  • Niewiadomski, Teodor, relacja 301-6400