Imię: Beniamin Nazwisko: Beczke

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Beniamin
  • Beczke
  • ok. 1885
  • zam. na punkcie Gęsia 4, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z powodu odmrożenia.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]