Imię: NN Nazwisko: Beck

  • NIE
  • Mężczyzna
  • NN
  • Beck
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Podczas likwidacji fabryki ojca Dorothy Adams (Danusi Czarny) podszedł do Wiliama Czarnego i kazał im zostać w miejscu, nie ruszać się, nie wsiadać do ciężarówek z innymi pracownikami. W ten sposób ich uratował. Dorothy Adams nigdy nie dowiedziała się, dlaczego to zrobił.