Imię: Majer Nazwisko: Baumberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Baumberg
  • Zam. Dzielna 11. Biuralista, kontroler 13-tki. -lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 34]