Imię: Brandla Nazwisko: Baum

  • TAK
  • Kobieta
  • Brandla
  • Baum
  • lat 46, złapana po str. aryjskiej, sądzona 10-12-41, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]