Imię: Rudolf Nazwisko: Batz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rudolf
  • Batz
  • dr, oficer (Standartenführer) SS należący do personelu warszawskiego gestapo;
    4 listopada 1939 podjął pierwszą próbę utworzenia getta w Warszawie -> na zwołanym zebraniu Judenratu odczytał rzekomy rozkaz komendanta miasta gen. von Neuman-Neurode�a o skoncentrowaniu Żydów w ciągu trzech dni na określonych ulicach."

  • Niemcy
  • 115; Gut/Ż,79-81