Imię: K. Nazwisko: Barenbaum

  • TAK
  • Kobieta
  • K.
  • Barenbaum
  • Matka, która w styczniu 1942 r. uparcie starała się o wizytę u Janusza Korczaka.

  • wokół autora
  • Uważał sprawę za beznadziejną, ale zgodził się na prośby rodziców. Honorarium za wizytę wynosiło 50 zł.

  • 50