Imię: Zygmunt Nazwisko: Banek

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Zygmunt
 • Banek
 • 1892-08-21
 • Lisia Góra
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Kraków
 • Warszawa – Żoliborz
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Przyjaźni się z Abrahamerami w latach przedwojennych, pracuje w Krakowie i razem z żoną bywa u Abrahamerów w Zielonkach. W 1933 zostaje prokurentem w warszawskiej księgarni Gebethnera i Wolffa. Ludwika Abrahamer zwraca się do niego w 1942 z prośbą o pomoc; jest w Warszawie sama z córką. Banek kontaktuje ją z Tadeuszem Gebethnerem, który zaprasza Ludwikę do swojego domu.

 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Księgarz i wydawca, pracownik wydawnictwa Gebethner i Wolff, po II wojnie światowej założyciel i kierownik Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego.Ukończył Akademię Handlową w Krakowie. W latach ’20 zaczął pracę dla wydawnictwa Gebethnera i Wolffa w Krakowie. W 1933 przeniósł się do warszawskiej filii wydawnictwa, został prokurentem. Uczestniczył w akcjach ratowania polskich książek i kolportowaniu publikacji konspiracyjnych. Po wojnie nadal działał w wydawnictwach, m.in. pracował w Wydawnictwie Literackim. Umarł w 1974 w Krakowie.

 • Str. 13 – 15