Imię: Wiktoria, Wisia, Hila Nazwisko: Banaszek

 • NIE
 • Wiktoria, Wisia, Hila
 • Banaszek
 • Dubin
 • Rachela Bikiels
 • 1944-09-20
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Lwów
 • Warszawa
 • Żyd
 • dobry
 • Nazywała się Hila z domu Dubin. W czasie wojny używała nazwiska Wiktoria (Wisia) Banaszek. Pochodziła ze Lwowa, jej rodzina została wywieziona do Kazachstanu.Miała 22-23 lata, blondynka o niebieskich oczach, żywa, pogodna, pełna optymizmu. Gdy znaleźli się z mężem w Warszawie, szybko znalazła pracę i uzyskała pomoc pieniężną (zapewne od podziemnych organizacji żydowskich). We Lwowie studiowała w konserwatorium, udzielała lekcji gry na fortepianie. Jej mąż w Warszawie zaczął zdradzać objawy choroby psychicznej. Wisia oddała go do szpitala Bonifratrów, skąd uciekł.
  W czasie powstania zdobywała jedzenie i opiekowała się rannymi.
  Obydwoje z mężem zostali zabici przez niemiecką bombę 20.09.1944 r.
  Po wojnie odnalazła się jej rodzina, i podała prawdziwe nazwisko.

 • powstanie warszawskie
 • Była żoną dr Jakuba Bikielsa.

 • Relacja Marii Długosz w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 438-440