Imię: Nieznane Nazwisko: Balcerowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Balcerowicz
  • "Balcerzak"
  • Volksdeutsch, właściciel dużej /75 pracowników/ fabryki pończoch poza gettem. Zatrudniał Żydów, właścicieli fabryk pończoch. Oni oddawali mu swoje maszyny. Bardzo szybko przestał płacić zatrudnianym przez siebie Żydom, a zaczął od nich przyjmować pieniądze za możliwość pracy w fabryce. Po kotle na Miłej zatrzymuje swoich żydowskich pracowników przez kilka dni w fabryce. Wracają dopiero, gdy akcja jest skończona. Wydobywa swoich pracowników ponownie, gdy już są odwiezieni na Umschlagplatz w styczniu 1943. Gestapo ogranicza liczbę osób, które może wyprowadzać do pracy w fabryce - od 75 do 25, wreszcie 5. Balcerowicz radzi im, żeby próbowali urządzić się po aryjskiej stronie.

  • rzemieślnicy
  • Balcerowicz zmusił Blumę, żeby powierzyła dzieci innej pracownicy, odnalazł je po akcji. Nie zdarzyło się, żeby złamał dane jej słowo. Miała miejsce na przepustce do końca.

  • Czapska, Maria, Gwiazda dawida. Dzieje jednej rodziny