Imię: Nieznane [żona Bronisława Bakala] Nazwisko: Bakal

 • NIE
 • Kobieta
 • Nieznane [żona Bronisława Bakala]
 • Bakal
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Ul. Czesława Rybińskiego 3
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Druga żona pisarza i dziennikarza, Bronisława Bakala. Mają córkę, Halinę; mieszkają z synem Bakala z pierwszego małżeństwa na Żoliborzu. W 1943 dają schronienie w swoim mieszkaniu Żydom, większość mieszka z nimi do wybuchu powstania warszawskiego.

 • Hotel Polski, powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Str. 15 – 17