Imię: Benjamin Nazwisko: Babic

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Benjamin
  • Babic
  • Gladszmid, Glatschmied
  • 1920
  • Chodził do szkoły bundowskiej /Volksschule/ przy Krochmalnej 36, ukończył ją w 1934 r. Po wybuchu wojny uciekł za Bug, potem wrócił do rodziny do getta. W 1941 wyszedł z getta, zgłaszając się do pracy w obozie na Lubelszczyźnie. Wiosną 1943 ukrywa się w lesie. Pomagają mu polscy chłopi.

  • młodzież
  • Wg. Bronisława Moskala, Benjamin był uczony i podczas rozmów w lesie w zamian za przyniesione jedzenie opowiadał mu o rolnictwie, roślinach, o świecie.

  • 11