Imię: Stanisław Nazwisko: B

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • B
  • do wojny był urzędnikiem w Min.Spraw Wojskowych. Interesował się fotografią i kiedy w końcu 39 r.były likwidowane firmy żydowskie w śródmieściu, na propozycję jednego właściciela sklepu z art.fotogr. przejął ten sklep. Szybko stał się zamożny. Z umowy z byłym właścicielem wywiązywał się uczciwie przekazując comiesięczny udział w zyskach do getta. Do niego Chaskielewiczowie zwracają się o pomoc szykując się do ucieczki z getta. U niego na Marszałkowskiej parę dni mieszkają starsi państwo Ch. Potem znajduje mieszkanie dla całej trójki,pomaga im finansowo

  • Polacy
  • 20,23,30,61