Imię: Zofia Nazwisko: Bader

Żona Karola Badera, który w czasie wojny był ambasadorem w Teheranie. Polka. Na początku 1942 r. przyjechała do niej...

Imię: Aniela Nazwisko: Berlstein

Córka Józefa Badera, przedsiębiorcy, akcjonariusza firm z branży cukrowej. Miała trzech braci: Karola, Mieczysława i...

  • Z domu: Bader

Imię: Wanda Nazwisko: Birman

Żona inż. B.P. Birmana. Poszła do getta z mężem i jego liczną rodziną. W 1943 r. postanowił wyjść z getta. Mąż znala...

Imię: B.P. Nazwisko: Birman

Inżynier, poszedł do getta z żoną Wandą i liczną rodziną. W 1943 r. postanowił wyjść z getta. Znalazł osobę po stron...

Imię: Noe Nazwisko: Blumenzweig

Przed wojną pracował jako chemik w laboratorium. W czasie wojny znalazł się z rodziną w getcie, ale szybko zdecydowa...

  • Wariant nazwiska: Stanisław Pomianowski

Imię: Ruta Nazwisko: Blumenzweig

W czasie wojny znalazła się z rodziną w warszawskim getcie. Mąż szybko zdecydował, że trzeba wyjść, aby przeżyć. Wys...

  • Z domu: Bander
  • Wariant nazwiska: Anna Kozłowska

Imię: Wof Nazwisko: Bok

Przed wojną mieszkał na Ząbkowskiej, w miejscu gdzie się urodził i wychował. W czasie okupacji pracował na Ochocie i...

  • Wariant nazwiska: Zygmunt Cybulski