Imię: Sara Nazwisko: Biderman

Pochodziła z biednej, żydowskiej, bardzo tradycyjnej rodziny. Mieszkali na Pawiej, w jednym pokoju. Miała semicki wy...

  • Z domu: Biderman

Imię: Sara Nazwisko: Białogród

Sara, córka chasyda wyszła za mąż za Dawida Białogroda, fryzjera. Mąż założył założył zakład fryzjerski na Belweders...

  • Z domu: Grywacz lub Grzywacz

Imię: Sura Nazwisko: Braum

Jej rodzicami są Chaim i Chaja z domu Bulera. Ojciec umiera w 1920, matka z Surą i jej rodzeństwem przenosi się do W...

  • Z domu: primo voto Zofia Prasałek
  • Wariant nazwiska: Paprocka Mania, Anna Budzyńska

Imię: Chaja Nazwisko: Braum

Mieszka w Staszowie; jej mąż Chaim umiera w 1920; Chaja zostaje sama z pięciorgiem dzieci. Przenosi się do Warszawy....

Imię: Rajzla Nazwisko: Braum

Siostra Sury Braum; rodzice – Chaim i Chaja z domu Bulera. Ojciec umiera w 1920, Rajzla z rodziną przenosi się do Wa...

  • Wariant nazwiska: Rozalia Pietkiewicz