Imię: Marian Nazwisko: Bader

Jesienią 1943 gości u siebie Stanisława Chmielewskiego. Jest łapanka, Niemcy wyciągają lokatorów z mieszkań, w tym C...

Imię: Roma Nazwisko: Byczuk

Ojciec, Szoel Helcmant miał skład piwa w Mińsku Mazowieckim. Matka, Idla z domu Perkal nie pracowała, pochodziła z b...

  • Z domu: Helcmant
  • Wariant nazwiska: Roma Wrońska

Imię: Jadwiga Nazwisko: Balicka

Pochodzenia żydowskiego. Ojciec, Zygmunt Hering był prof. ekonomii o specjalności ubezpieczeń. Ukończyła studia medy...

  • Z domu: Hering

Imię: Sara Nazwisko: Biderman

Pochodziła z biednej, żydowskiej, bardzo tradycyjnej rodziny. Mieszkali na Pawiej, w jednym pokoju. Miała semicki wy...

  • Z domu: Biderman