Imię: Jakub Nazwisko: Bauman

Jakub Bauman zalegał z zapłatą za ogrzewanie w zimie 1938/1939. W październiku 1940 roku właściciel domu, Juliusz So...

Imię: Balcia Nazwisko: Bułka

Wyszła za mąż za Salomona Bułkę, właściciela sklepu galanteryjnego. Miała dwoje dzieci, Mordechaja i Miriam. Po wybu...

  • Z domu: Toper

Imię: N Nazwisko: Bimsztein

N Bimsztein, właściciel firmy z siedzibą przy ul. Nowolipki 43. W latach 1941-1942 powiernik domu handlowego J. Kalk...

Imię: J Nazwisko: Besser

J. Besser z Otwocka był winny firmie Leibitscher Muehelen z Torunia 50 zł z weksla (do spółki z Sz. Kirsznbaumem). W...