Imię: Izio Nazwisko: Braw

Syn Bronisławy i Mendla Braw. Miał młodszą siostrę Celinę (Maria Borowska). Poszedł z rodzina do getta warszawskiego...

Imię: Bronisława Nazwisko: Braw

Pochodziła z Węgrowa, miała siostrę Genię i brata Moteła. Wyszła za mąż za Mendla Braw, urzędnika. Zamieszkali w War...

  • Z domu: Mrówka

Imię: Mendel Nazwisko: Braw

Był urzędnikiem. Ożenił się z Bronisławą Mrówką. Mieli dwoje dzieci, Izia i Celinę (Maria Borowska). Mieszkali na Wo...

Imię: Genia Nazwisko: Bloch

Handlarka, siostra Walerkowej. W pociągu do Warszawy spotkała Natana i Jerzego Grossów, którzy zamieszkali u niej na...

Imię: Luba Nazwisko: Birnowa

Ukrywała się z synem w Warszawie na aryjskich papierach. Gdy koledzy jej syna, Jerzy i Natan Grossowie, odnaleźli ic...

  • Z domu: Fernsterblau
  • Wariant nazwiska: Kurek

Imię: Edek Nazwisko: Birn

Kolega Grossów z Krakowa. Ukrywał się w Warszawie jako Kazimierz Kurek. Gdy bracia Grossowie odnaleźli go przez biur...

  • Wariant nazwiska: Kazimierz Kurek