Imię: Złata Nazwisko: Austerlic

  • TAK
  • Kobieta
  • Złata
  • Austerlic
  • 1942?
  • Treblinki?
  • Aresztowana za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzona na Gęsiej, wywieziona do Treblinki marz/kwiec 42.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]