Imię: Jakub Nazwisko: Auerbach

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Auerbach
  • Buchalter. kontroler 13-tki, kolaborant. Zam. Sienna 18.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 28]