Imię: Jakób Nazwisko: Apt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Apt
  • Grupowy SP .-kwiec 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 19]