Imię: Nieznane Nazwisko: Anders

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Anders
  • Współpracuje z Jawerbaumem i M. Thillem. Wydaje Żydów ukrywających się poza gettem. - lip. 41

  • kolaboracja
  • na s. 14- to samo nazwisko + dopisek: bokser Makabi, zartudniony od pocz. w Sicherheit Dienst. Współpracuje z Tin (??), na s. 16- Anders, były mistrz Połski w boksie, zawodnik Makabi Warszawa, pracuje w Sicherheitspolizei.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 13,, 14,, 16]