Imię: Moszek Dawid Nazwisko: Altmejt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek Dawid
  • Altmejt
  • Zam. Nowolipki 44, kierownik fabryki chemicznej, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 11]