Imię: Wolf Nazwisko: Altmejd

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf
  • Altmejd
  • Zam. Leszno 83, garbarz, kolaborant, kontroler w 13-tce.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 10]