Imię: Jehuda Nazwisko: Ajzenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jehuda
  • Ajzenberg
  • Grupowy w Wydz. Organizacyjno -Administracyjnym SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,s., 7,, AAN-27,, s.18]