Imię: Beniamin Nazwisko: Ajzenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Beniamin
  • Ajzenberg
  • Lat 15. W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]