Imię: Henryk Nazwisko: Adamski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Adamski
 • Z Warszawy
 • Powiśle, Śródmieście
 • ul. Chłodna 1
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Mąż Janiny Adamskiej. Razem z żoną użyczają swego mieszkania na spotkania RPŻ; służy ono także jako skrzynka kontaktowa. Adamscy ratują w czasie okupacji troje Żydów.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
 • Str. 8