Imię: Janina Nazwisko: Adamska

 • NIE
 • Kobieta
 • Janina
 • Adamska
 • Z Warszawy
 • Powiśle, Śródmieście
 • ul. Chłodna 1
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Żona Henryka Adamskiego. Razem z mężem użyczają swego mieszkania na spotkania RPŻ; służy ono także jako skrzynka kontaktowa. Adamscy ratują w czasie okupacji troje Żydów.

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
 • Str. 8